حمایت و مشارکت

برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان این صنعت غیرممکن می‌سازد. ازسوی دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و در نهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌ عنوان سازمانی حامی و ایجاد حس اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و دراز مدت دست یابند. از این رو دبیرخانه اجرایی همایش به عنوان رویدادی مهم، از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه همایش ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم ملی ياري نمایند.

 

حمایت نوع اول

 

حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورای عالی همایش

اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

درج نام و لوگو در روی CD  همایش

درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش

امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان

قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی همایش

-درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  همایش

-امکان ارائه کارگاه آموزشی در همایش

پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها

قرار دادن دو استند از حامی در محوطه همایش

امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان

درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان همایش

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.

قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر همایش

درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

 

حمایت نوع دوم

 

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

درج نام و لوگو در روی CD  همایش

درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش

دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش

تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش

قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع سوم

 

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

درج نام و لوگو در روی CD همایش

اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع چهارم

 

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.

قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش

درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع پنجم

 

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع ششم

 

درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

توضیحات :

 

شایان ذکر است که ارائه خدمات فوق به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت ثبت نام و قرارداد می باشد .

ارائه خدمات ترکیبی از حالات 6 گانه نیز با توافق طرفین امکان پذیر من باشد